Mychajlo a Oľga

korene.eu/8235

Príbeh “Mychajlo a Oľga” rozpráva o rodine, ktorá bola zlákaná na ponuku života na Ukrajine. Komunistický režim sa tváril, že pomáha, ale neskôr zradil tých najzraniteľnejších. Celá rodina bola na Ukrajine ako zajatci – nemohli odísť. Prevládala tam navyše pocit „oni versus my“ – Slováci versus miestni Ukrajinci. Mychaljo dostal ponuku od sovietskych úradov na lepší život v Ukrajine. Keď tam bol prvýkrát, videl čiernu úrodnú pôdu a túžil tam ísť so svojou rodinou. Komunisti ich naložili so všetkým majetkom a dobytkom do vlakov, kde trpeli mnohé dni dlhú cestu. Keď prišli na Ukrajinu, zistili, že ich pripravené domy v skutočnosti neexistujú, nikto ich tam nečakal a museli odteraz bojovať o prežitie. Chceli tam ísť pre lepší život a hospodársky blahobyt, ale zistili, že Ukrajinci používajú zastarané manuálne stroje na poľnohospodárstvo a všade bola chudoba. Mychaljo sa často sťažoval na úradoch, ale sovietske úrady ich situáciu nezaujímali. Pýtal sa, či môžu ísť domov, ale sovietske úrady im to nedovolili. Nakoniec im pridelili starý dom v dedine, kde žila iba jedna stará pani, a tak sa tam rodina do voľných izieb nasťahovala. Všetci z rodiny sa túžili vrátiť na Slovensko. Postupne sa im to podarilo a nelegálne odchádzali bez dokladov na Slovensko, hoci boli už považovaní za ukrajinských občanov. Poslednou, ktorá zostala na Ukrajine, bola Oľga, ktorá ostala u známych, ale nakoniec sa aj jej podarilo utiecť, a tak celá rodina sa po 30 rokoch trápenia vrátila späť do domovského Slovenska.