Svetlana

korene.eu/2769

Príbeh “Svetlana” zobrazuje, ako sú deti priorita a ukazuje túžbu rodičov chcieť pre svoje deti to najlepšie a to aj na úkor spoločne stráveného času. Deti sú v živote rodičov na prvom mieste, a to bez ohľadu na všetko ostatné. Tá túžba, aby sme pre nich urobili to najlepšie, je neoddeliteľná. Aj keď manželstvo a spoločný čas majú svoje miesto, deti sú tou najväčšou prioritou. Príbeh Svetlany a jej muža, kňaza Mirona, to jasne ilustruje. Miron sa rozhodne opustiť Slovensko a vydať sa do Ameriky, aby tam založil novú farnosť. Napriek tomu, že je vzdialený tisícky kilometrov,, stále posielal peniaze manželke späť na Slovensko. V liste k peniazom spomína, že chce aby ich investovala do kúpy pozemkov určených pre deti. Svetlana však má iný názor. Radšej chce použiť peniaze na vzdelanie detí a postupne sa s celou rodinou sa presťahujú do Prešova kde majú deti lepšie spoje na cesty na univerzity. Po 17 rokoch sa Miron vracia a je zdrvený keď zistí, že Svetlana nepoužila peniaze na kúpu pozemkov. Aj keď deti úspešne dokončili štúdium, pre neho je to obrovské sklamanie. Nakoniec odchádza Miron na faru mimo Prešova a túži zobrať so sebou Svetlanu, ale ona odmieta a tak Svetlana ostáva v Prešove aby bola podporou pre svoje deti a pre svoj rusínsky spolok žien.