Výšivky

Vizuálna podoba

Výšivky sú inšpirované prvkami tradičných ľudových výšiviek z celého Slovenska. Zámerom práce je umožniť všetkým ľuďom uložiť si svoje Slovenské korene. Preto som do návrhu výšiviek zahrnula prvky tradičnej výšivky z desiatich najvýznamnejších centier ľudovej výšivky z regiónov celého Slovenska – Sečovce, Torysky, Liptovská Lužná, Bzovík, Čičmany, Záriečie, Jelšovce, Moravské Lieskové, Trnava a Vajnory. Z týchto centier som vybrala najvýraznejšie vizuálne prvky a vytvorila pracovné puzzle bloky, ktoré som využila pri dizajnovaní a skladaní návrhov jednotlivých kódových znakov. Každý kódový znak obsahuje typický znak regiónu a doplňujúce prvky, ktoré sú spoločné pre všetky znaky. Znaky majú číselné označenie od 0 do 9, pričom regióny sú priradené číslam smerom od východných regiónov, keďže príbehy knihy začínajú na východe – od Sečoviec (0) po Vajnory (9) na západe. Práca obsahuje dve verzie znakových sád – zložitejšie a jednoduchšie.

0 / Sečovce

1 / Torysky

2 / Liptovská Lužná

3 / Bzovík

4 / Čičmany

5 / Záriečie

6 / Jelšovce

7 / Moravské Lieskové

8 / Trnava

9 / Vajnory