Ivan a Peter

korene.eu/9402

Príbeh “Ivan a Peter” sa zaoberá témami nespoľahlivosti otca rodiny, rodinnej dynamiky a osobného rastu. Keď sa žena zamilovala, všetko bolo krásne, ale počas manželstva je žena odkázaná na to, či sa muž bude starať o rodinu alebo minie všetky peniaze na alkohol a strávi čas iba v krčme. Hlavné postavy prešli neuveriteľným vývojom – od chudoby a hospodárenia na farme a pasenie kráv až po mestský život. Chýbalo porozumenie a neha zo strany rodičov, deti takto nadobudnú celoživotné traumy a negatívne návyky, ktoré doma videli.
Ivan a Peter vyrastali v rodine, ktorá bola veľmi chudobná, a navyše ich otec bol agresívny, bil ich aj ich matku a míňal všetky peniaze v krčme. Ich mama Anca nemohla odísť, lebo rozvod bol vtedy nepredstaviteľnou možnosťou. Ivan strávil detstvo u miestneho pastiera kráv, kde sa zaúčal. Ivan mal lásky v živote, ako napríklad Maďarku, ktorá mala síce chorú nohu, ale ľúbili sa. Matka mu to ale nechcela dovoliť, lebo v manželstve vtedy nešlo o lásku, ale hlavne o zabezpečenie života – mať zdravú, schopnú manželku na rodinu a prácu. Zároveň bolo dôležité, aby bola rovnakého náboženstva a národnosti, Rusíni chceli hlavne Rusínov. Ivan sa nakoniec po ťažkom a chudobnom detstve vypracoval, vyštudoval a presťahoval sa do mesta, kde stretol dievča Zuzanu, ktorú si vzal.  Ivan chcel svojim deťom dopriať všetko, čo sám nemal. V ťažkých chvíľach života však Ivan zistil, že sa správal ako jeho otec, bol násilný ku svojej manželke a nevedel ovládať svoju agresiu. S bratom Petrom sa nevideli často, život ich pohltil a nebolo veľa času medzi tým. Ivan a Peter však nemali pozitívny vzťah, ich stretnutia začínali objatím, ale končili sa inak – Ivan chcel Petra zmeniť, nech má lepší domov, nech majú deti vzdelanie, ale Peter bol spokojný so svojím životom. Ivan vyčital Petrovi aj to, že ho ako starší brat nikdy neochránil pred otcovými bitkami. Keď Ivan ovdovel, cítil sa zničený, už mal na svete iba svojho brata, ktorý mu nechcel odpustiť. Ivan sa rozhodol na sklonku života udobriť s bratom,a tak nastúpil s dcérou do auta a išli ku nemu. Stretnutie však nedopadlo dobre, brat mu neodpustil a Ivanovi nezostalo nič iné, len sa ubolený vrátiť domov.