Štefan, Vasiľ a Tomáš

korene.eu/4921

Príbeh “Štefan, Vasiľ a Tomáš” hovorí o témach viery, konfliktov medzi pravoslávnymi a gréckokatolíckymi veriacimi a výzvami, ktorým čelia kňazi v rozdelených komunitách. Viera by mala ľudí hlavne spájať, ale kvôli deleniu na pravoslávnych a grékokatolíckych sa ľudia bili, robili si naschvál, ničili si okná a hrešili sa. I keď by mali kňazi pomáhať ľuďom a byť vzorom, je to ťažké, keď väčšina dediny ťa nenávidí a chcú, aby si prekonvertoval svoju vieru. Štefan sa rozhodol byť farárom. Rodine sa to ale nepáčilo, jeho otec zažil po vojne, aako vyzeral život pre farárov. Jeden deň ťa dedina miluje, je plný kostol, a na druhý deň je prázdny kostol a veriaci ťa idú vyhodiť preč na Sudety. Nepáčilo sa im to, ale nakoniec súhlasili a Štefan mohol ísť študovať. Vasiľ  vyrastal vo veľmi chudobnej rodine. Bol pokrstený grékokatolík, ale v živote im nezostalo peniaze na nedelné šaty, tak nechodili vôbec do kostola. Jeho mama nechcela, aby na nich ešte aj v cirkvi pozerali zvrchu. Až Vasiľova babka ho naučila modlitbám a ukázala mu krásu viery. Vasiľ sa rozhodol ísť na seminár a študovať za farára. Jeho mamu to veľmi potešilo, ale nemala peniaze na to, aby ho podporila v štúdiu. Jeho otca to nezaujímalo, lebo sa o rodinu nestaral, všetko prepil, a ešte aj rodinu fyzicky bil. Jeho babku to potešilo najviac. Tomáš bol múdry, šikovný chlapec. Od mala ministroval a obdivoval kňaza v ich cirkvi. Chcel aj on jedného dňa riadiť liturgiu, preto sa rozhodol ísť študovať za kňaza do Prešova.
Títo traja chlapci sa stretli na seminári a spriatelili sa. Všetkých čakala na konci štúdia kňazská vysviacka. Mali zároveň na výber, oženiť sa pred vysviackou, alebo ostať bez ženy a praktizovať celibát do konca života. Počas ich štúdia chodili na liturgie, kde bolo veľa pekných dievčat. Všetci si našli dievčatá a oženili sa pred zložením vysviacky. Po dokončení štúdia na nich čakala služba vo farnostiach, ktoré boli rozdelené a plné konfliktov. Znovu bola povolená grékokatolícka viera, tak mnohí prešli naspäť na svoju vieru. Mladých pravoslávnych kňazov tak čakali farnosti, kde ich ľudia ohovárali, hriešili, mali nepekné pohľady. Tomáša dokonca rodina snažila presvedčiť, aby prešiel na grékokatolícku vieru s ich pomocou. Tomášovu manželku navyše kvôli tomu, že sa vydala za farára a že chodila do cirkvi, vyhodili z práce učiteľky kvôli režimu. Všetci traja sa kvôli rozdeleniu cirkvi celý život trápili a riešili problémy s tým spojené.